Chia sẻ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
BẢNG GIÁ XE  HÀNH TRÌNH CỐ ĐỊNH
 
TT Hành trình Xe Limousine 9C  Xe Limousine  19C
1 Hà Nội – Sapa – Hà Nội 1 Chiều 2,800,000 4,300,000
2 Hà Nội – Sapa – Hà Nội 1 Ngày 3,800,000 5,000,000
3 Hà Nội – Sapa – Hà Nội 2 Ngày 5,500,000 7,800,000
4 Hà Nội – Sapa – Hà Nội 3 Ngày 6,500,000 8,500,000
5 City tour 1 ngày (theo chương trình) 1,800,000 2,500,000
6 City tour 1/2 ngày (theo chương trình) 1,300,000 1,600,000
7 Hà Nội – Chùa Hương  1 ngày 1,800,000 2,400,000
8 Hà Nội – Đường Lâm – Hà Nội 1,800,000 2,400,000
9 Hà Nội – Chùa Thầy – Tây Phương – Hà Nội 1,800,000 2,400,000
10 HN – Bút Tháp – Đông Hồ – Bát Tràng – Hà Nội 1,800,000 2,400,000
11 Hà Nội – Tam Cốc/ Hoa Lư 1 ngày 2,000,000 2,800,000
12 Hà Nội – Bái Đính /Tràng An 1 ngày 2,000,000 2,800,000
13 Hà Nội – Phát Diệm -Hà Nội 1 ngày 2,500,000 3,200,000
14 Hà Nội – Cúc Phương – Hà Nội 1 ngày 2,200,000 2,800,000
15 Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 ngày 3,600,000 5,000,000
16 Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 1 chiều 1,900,000 2,800,000
17 Sân bay – Hạ Long hoặc  Hạ Long – Sân bay 1c 2,500,000 3,300,000
18 Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 1 ngày 2,800,000 3,500,000
19 Hà Nội – Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội 2 ngày 4,500,000 5,500,000
20 Hà Nội – Hải Phòng -Gót – Hà Nội 1 ngày 2,500,000 3,300,000
21 Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 2 ngày 4,500,000 5,500,000
22 Hà Nội- Cát Bà- Hà Nội  1 ngày 3,500,000 3,500,000
23 Hà Nội- Cát Bà- Hà Nội  2 ngày 5,000,000 6,000,000
24 Hà Nội- Cát Bà- Hà Nội  3 ngày 6,000,000 7,000,000
25 Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội 1 ngày 2,000,000 2,500,000
26 Hà Nội – Mai Châu 2 ngày 3,500,000 5,000,000
27 Hà Nội – Lạng Sơn 1 ngày 2,200,000 3,200,000
28 Mộc Châu 2 ngày 4,500,000 6,000,000
29 Mộc Châu 3 ngày 6,000,000 8,000,000
30 Mù Căng Chải 1 chiều  2,800,000 4,300,000
31 Mù Căng Chải 2 ngày 4,500,000 7,000,000
32 Mù Căng Chải 3 ngày 6,500,000 8,500,000
33 Nghệ An 2 ngày  5,500,000 7,500,000
34 Thanh Hóa 1 ngày 2,500,000 3,000,000
35 Đi sân golf (50-100km) 1,800,000 2 .5 00.000
36 Hà Giang 3 ngày 8,000,000 11,000,000
37 Hà Giang 2 ngày 6,000,000 8,500,000
38 Ba Bể 2 ngày 5,500,000 7,500,000
39 Ba Bể 3 ngày 7,000,000 9,000,000
40 Đón sân bay 700,000 1,000,000
41 Tiễn sân bay 700,000 1,000,000
42 Sân bay 2 chiều 1,100,000 1,300,000
43 Đón ga  500,000 700,000
44 Tiễn ga 500,000 700,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *